JobsDB

พบและรู้จัก jobsDB โฉมใหม่

ตลอดการเดินทางที่ยาวนานกว่า 14 ปีของ jobsDB.com กับโลโก้ที่ผู้หางานและผู้ประกอบการชินตา ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงผลสำรวจพฤติกรรมการหางานที่เปลี่ยนไป

จ๊อบส์ดีบี รีแบรนด์ เตรียมลงสนามเออีซี

วันที่ 7 มีนาคม 2556 jobsDB ประกาศรีแบรนด์ดิ้ง พร้อมกับโฉมใหม่ และความรู้สึกใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้นหางาน รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการหางานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

หางานแรกในชีวิต คิดถึง jobsDB.com

ช่วงต้นปีอย่างนี้ถือเป็น High Season ของการหางานนักศึกษาจบใหม่เลยทีเดียว เพราะบริษัทชั้นนำต่างเปิดรับสมัครงานกันอย่างคึกคัก เพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานให้พร้อมสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีที่ตั้งไว้

สัมภาษณ์งานแบบไหน “น่าประทับใจ” แบบไหน “HR ไม่เอา”

เมื่อถึงวันสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานแต่ละคนเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ และกลับออกมาด้วยความรู้สึกต่าง ๆ กันบ้าง “มีหวัง” บ้าง “หมดหวัง” HR ก็เช่นกัน

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่มใน AEC

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้คาดการณ์ SMEs ที่มีแนวโน้มดีในปี 2556 มีทั้งหมด 8 ประเภทงานธุรกิจ ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้นผลการวิจัยของนักวิจัยสหรัฐที่ Cleveland State University ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากคนอเมริกันหลายพันคนพบว่า คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอคือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยของคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายราว 10% หรือประมาณ $80 ต่อสัปดาห์ (ราว ๆ 2,400 บาท) ส่วนคนที่ออกกำลังกายไม่บ่อยคือตก 1-3 ครั้งต่อเดือนมีรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยของคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายราว 5%

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
หากคุณต้องเข้าสัมภาษณ์งานเป็น ภาษาอังกฤษ สิ่งแรกที่ผู้สัมภาษณ์งานมักให้คุณทำคือ การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ วันนี้ JobsDB มีตัวอย่างการแนะนำตัวแบบย่อ ๆ มาฝาก โดยเริ่มจากการทักทายผู้สัมภาษณ์ จากนั้นบอกชื่อของคุณ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคุณที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงบอกเหตุผลที่คุณสมัครงานนี้ตามตัวอย่างการแนะนำตัวดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน


จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่เพิ่งผ่านไปหมาด ๆ นั้น ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการบริการ สินค้า แรงงาน การลงทุนอย่างเสรี โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 7 สาขาสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้อย่างเสรีและถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโลก ส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกัน โดยจะเริ่มในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More