JobsDB

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน


จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่เพิ่งผ่านไปหมาด ๆ นั้น ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการบริการ สินค้า แรงงาน การลงทุนอย่างเสรี โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 7 สาขาสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้อย่างเสรีและถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโลก ส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกัน โดยจะเริ่มในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  


ในเบื้องต้นนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันใน 7 สาขาวิชาชีพแรก ดังนี้
การสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะได้อย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียนเหล่านี้ จะทำให้ตลาดแรงงานใหญ่ขึ้น และมีการแข่งขันสูงขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น หากไทยเรามุ่งหวังจะแข่งขันในระดับสากล เราต้องมีการพัฒนาในด้านหลักสูตรวิชาชีพให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่จำเป็นควบคู่กันไป อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนี้ยังต้องเปิดหูเปิดตาทำความรู้จักกับอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้รู้ทันและสามารถสู้กับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างสมศักดิ์ศรี

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ผลวิจัยชี้คนไทยไม่ตกงานแค่เลือกมาก
นักศึกษา ควรทำอย่างไร? ให้มีงานทำ
นั่งทำงานนาน 10 ปี เพิ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More